+ 34 607 870 067
English
Sponsor

You can also call the number (+34) 902 996 267 make your sponsorship by means of phone.

Person data

     

Physical person data


       
It is mandatory to write some phone
The monthly fee of sponsorship is 18€

Form of payment


Payment type


Want to contribute this account number for their collaborations, in case you have it?

We do not accept credit card donationsEn aplicació a la llei 49/2002, els contribuents de l'IRPF (persones físiques) tindran dret a deduir de la quota íntegra, el 25 % de l'import del donatiu, donació o aportació realitzada. Els subjectes passius de l'Impost sobre Societats (persones jurídiques) tindran dret a deduir de la quota íntegra, el 35 % de l'import del donatiu, donació o aportació efectuada.

En compliment del disposat a la L.O.15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FUNDACIÓ TALIBÉS, l'informa que les seves dades personals, estan incorporades a un fitxer de tractament automatitzat de dades, i que el seu titular és FUNDACIÓ TALIBÉS, tenint vostè, dret d'oposició, accés, rectificació o cancel·lació als mateixos, mitjançant un escrit dirigit a FUNDACIÓ TALIBÉS, Plaça Marquès de Camps, 3 Ppal 2ª, 17001 de Girona (Espanya).

Vostè consent que tractem les seves dades personals per oferir-li productes i serveis, propis o d'entitats col·laboradores, que cregui FUNDACIÓ TALIBÉS pugin ser del seu interès, i que destinen una part dels seus ingressos a la nostra Organització.

També pots trucar al 902 996 267 per més informació, i t'atendrem.
 

Financial information

83,25%
Programs

13,70%
Organization

3,05%
Administration
inf financera

Video

Contribute

You can contribute with Talibé's Foundation throught a financial contribution or involving yourself in our activities.
Make a donation
Become a member
Subscribe
   Partner Oficial
   Latinoamerica

ec8c9d574d4c2b5378a3f1178a523607
img quadrat img casa
logotop gpluslogotop linkedin logotop fliker